AeroSpınner serisi

Çözeltiden Üfleme + Elektro Üfleme + Elektrospinning

AeroSpinner, bir eğirme çözeltisinden nanolifli membranların üretilmesi için tasarlanmış bağımsız bir cihazdır. Polimer çözeltisinden nanolifleri üretmek için basınçlı hava kullanır. Polimer çözeltisi nozula şırınga pompası aracılığıyla beslenir, daha sonra basınçlı hava polimer çözeltisini nozulun ucundan toplayıcıya yönlendirir. Bu işlem boyunca, çözücü buharlaşır ve polimer lifleri toplayıcı üzerinde bir nonwoven mat oluşturur. Yüksek üretim hızı (nozul başına 15-20 mL/h) ve güvenli olması, bu tekniği nanolif üretimi için elverişli hale getirmektedir. Cihaz, parametre ayarı ve çok çeşitli eğirme çözeltileri için...uygunolmasından dolayı esnek araştırma imkânı sunmaktadır.

Bu ürün, Areka Filtrasyon Teknolojileri Ltd. Şti tarafından tasarlanan ve imal edilen AeroSpinner serisinin modifiye edilmiş versiyonudur. AeroSpinner, yüksek voltajlı güç kaynağı eklenmiş çözeltiden üfleme sistemidir. Güç kaynağı, nozul ve toplayıcının sırayla pozitif ve negatif yüklenmesini sağlayarak eğirme haznesi içerisinde, nozul ve toplayıcı arasında elektrik alan oluşturur. Elektrik alan ve basınçlı hava birlikte kullanıldığında elektro-üfleme, bunlardan herhangi biri tek başına kullanıldığında ise çözeltiden üfleme veya elektrospinning sistemi olarak çalıştırılabilmektedir.

AeroSpinner serisinin modifiye edilmiş bu versiyonu, elektrik alan sayesinde lif çapı dağılımının gelişmiş kontrolü ve üretilen nanolifli yapının homojenliğini artırması avantajlarını sağlamaktadır. Ek olarak, lif üretim haznesinde bağıl nemin kontrolünün sağlanması için AeroSpinner cihazına, Areka tarafından üretilmiş olan nem kontrol ünitesi bağlanabilir.

AeroSpinner L1.0, yeni uygulamalarda kullanılmak üzere düzenli nano- ve mikrolifli yapılar gibi teknik tekstil endüstrisinin gerekliliklerini yerine getirmek için tasarlanmıştır. Üretilen nanolifli yapılar, filtre malzemesi, biyomedikal iskelet ve örtü, doku mühendisliği malzemeleri, enerji depolama bileşenleri (elektrot, seperatör) gibi alanlarda kullanılabilmektedir.

areka aerospinner çözeltiden üfleme elektro üfleme sistemi
AEROSPINNER™ MODELLERİ
Model Uyumluluk Numune Boyutu
[mm2]
HV Güç Kaynağı Nozul Sayısı Toplayıcı Eni
L1.0 Yekpare,
Lab ölçekli
300 x 400 Mevcut 1-6 50 cm'ye kadar
M1.0 Tezgahüstü,
lab ölçekli
300 x 400 Mevcut 1-6 50 cm'ye kadar
P1.0 Pilot ölçekli 300 x sürekli
600 x sürekli
Mevcut 32'ye kadar 100 cm'ye kadar
I1.0 Endüstriyel ölçekli 1500 x sürekli Mevcut 128'e kadar 100 cm'ye kadar