Areka İleri Teknolojiler, polimer ve teknik tekstil yapılar üzere uzmanlaşmaya odaklanmış Ar-Ge odaklı bir firmadır. Ülkemize büyük oranda ithal edilen birçok ileri malzemenin teknolojisinin yerli olarak üretimi ve ticarileştirilmesini hedef alır. Temel çalışma alanları tekstil kökenli hava-su filtrasyonu, enerji, kompozit, biyomedikal malzemeleri olarak kategorize edilebilir. Istanbul Teknik Universitesi laboratuarlarinda kurulan Areka 2014 yilinda «okul»dan mezun olsa da, halen birçok alanda İTÜ bünyesinde araştırmalara devam etmektedir. Şimdiye kadar nanofiber üretiminde elektrospinning’e alternatif olarak  geliştirilen Aerospinnner™ ve NanoCentrino™ cihazlari 25-200 cm genişliğe sahip nanofiber teknik tekstil yapıları üretebilmektedir. Filtrelerde ticari markamız olan Aeros-AF™ ve Aeros-GF™, partiküler ve gaz kirleticilerin havadan uzaklaştırılmasına yönelik ürünlerimizdir. ERK™ yüksek basınç boruları ve tanklar için  geliştirdiğimiz markamızdır. İlk filament sargı hattımız 2015 yılında kurulmuş olup, bugün ileri simülasyon teknikleriyle ön analizleri yaptıktan sonra değişik geometrilerde kompoztit tank ve tüpler üretebilmekteyiz. Greeno™ doğal kompozitler bugün birçok alanda kullanılan çevresel ve ekonomik ileri kompozit malzemeler branşımızdır

Areka’da bugüne değin kamu ve özel sektör tarafından finanse edilen birçok proje hayata geçirilmiştir. Yeni işbirlikleri ile yenilikçi çözümler üretmek için her zaman gönlümüzle bekleriz.

Areka Grubu

Yarını düşle...